KBC Match'it voorziet geen volledige begeleiding van het overnameproces. Wij werken hiervoor samen met externe partners (klik hier voor een overzicht). Ook binnen KBC kunnen we oplossingen aanbieden middels doorverwijs (o.a. met betrekking tot financiering, waardering, etc).

Om u een oplossing te kunnen aanreiken voor elk aspect van het overnameproces, werkt KBC Match'it samen met een selecte groep van externe partners. Deze kunnen u adviseren en begeleiden bij juridische en fiscale topics, bij het voorzien van (achtergestelde) financieringsoplossingen, alsook bij het investeren van uw recent verworven kapitaal.

Bedrijven die geregistreerd zijn op KBC Match'it zijn actief in verschillende sectoren en regio's in België. Zij hebben een overnamewaarde tussen 1 en 10 miljoen euro.

Ja. Bij de opmaak van het verkoopdossier heeft u steeds de keuze om het vastgoed al dan niet mee in het dossier op te nemen. Gaat het om een patrimoniumvennootschap? Ook dan kan u bij KBC Match'it terecht. Contacteer ons gerust voor meer info.

Op zoek naar de perfecte match?

Vraag uw toegang aan

Cookies opgeslagen