De verkoper wordt automatisch op de hoogte gebracht van het feit dat u als potentiële koper zijn/haar detaildossier heeft opgevraagd. De verkoper heeft nu de mogelijkheid om u al dan niet toegang te verlenen. Hiervan wordt u eveneens automatisch op de hoogte gebracht. Mocht u hiervan geen melding krijgen binnen enkele dagen, neem dan contact op met het KBC Match'it team voor een stand van zaken.

KBC Match'it wordt automatisch op de hoogte gebracht van het feit dat u als potentiële koper een niet-bindend aanbod hebt gedaan. KBC Match'it zal u contacteren en ervoor zorgen dat uw bod de nodige context meekrijgt. Nadien wordt de verkoper op de hoogte gebracht. Op basis daarvan kunnen eerste verkennende gesprekken georganiseerd worden tussen koper en verkoper.

Elk informatiedossier omvat onder meer volgende informatie: beschrijving van de activiteiten (bedrijfsnaam, logo, bedrijfsprofiel, unique selling proposition, producten en diensten, afzetmarkt, leveranciers en logistieke informatie), financiële gegevens van de laatste 2 tot 5 jaar (kerncijfers, balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht), voorstelling van de organisatie (organigram vennootschapsstructuur, aandeelhouderschap, management, historiek, reden van overdracht, personeelsinformatie..) en eventuele andere gegevens die een verkoper wenselijk acht te vermelden. In de Deals-pagina kan u ook steeds een voorbeelddossier inkijken ("Bekijk ons demo project").

In de teaser van elk bedrijf vindt u bovenaan de regio terug. We hanteren 4 regio's: West (Oost- en West-Vlaanderen), Oost (Antwerpen en Limburg), Centraal (Vlaams-Brabant en Brussel) en Zuid (Wallonië).

U kan van elk bedrijf het volledige informatiedossier opvragen. Let op: uw aanvraag is pas finaal indien uw een motivering opgeeft, indien u akkoord bent met een geheimhoudingsovereenkomst alsook met de betaling (enkel relevant voor Standaard-gebruikers).

Een NDA is een Non Disclosure Agreement of In het Nederlands een geheimhoudingsovereenkomst. Een geheimhoudingsovereenkomst wordt gebruikt in elke voorfase van de onderhandelingen. Hierin wordt onder meer benadrukt dat de informatie die nadien wordt vrijgegeven geheim is en strikt vertrouwelijk behandeld dient te worden.

U kan vanaf nu het volledig dossier inkijken. Via het platform kan u nadien feedback geven aan de verkoper ("interesse"/"geen interesse'). Neem contact op met het KBC Match'it team in geval van verdere vragen of onduidelijkheden.

Mogelijks zijn uw krediet kaart gegevens niet meer up to date. U kan dit zelf controleren. Eénmaal ingelogd klikt u rechtsboven op uw naam. Vervolgens gaat u naar "Betaalgegevens". Update uw gegevens en contacteer het KBC Match'it team om uw aanvraag opnieuw te laten initiëren.

Het is van groot belang om enige context mee te geven bij uw aanvraag (in welke industrie bent u zelf actief, waarom bent u specifiek in dit bedrijf geïnteresseerd, etc.). Uit ervaring merken we dat verkopers sneller toegang tot een detaildossier zullen geven wanneer ze over meer achtergrondinformatie beschikken.

Ga naar uw Profiel en klik op "Voorkeuren: deals".

Op zoek naar de perfecte match?

Vraag uw toegang aan

Cookies opgeslagen